Vzdrževanje vodovodne infrastrukture

Vzdrževanje objektov

 • Čiščenje suhih delov objektov vodohranov

 • Čiščenje črpališč

 • Čiščenje vodnih celic vodohranov in zajetij

Vzdrževanje cevovodov

 • Izpiranje omrežja na hidrantih in blatnih izpustih

 • Okvare na cevovodih

  • Iskanje in določanje okvar

   • Vidne okvare so okvare, kjer voda iz poškodovanega dela cevovoda priteče na površje.

   • Prikrite okvare so okvare, ki jih ne vidimo. Voda ponikne v zemljo.

  Za določitev takšnih okvar uporabljamo inštrumente za odkrivanje okvar s pomočjo šuma ali sledilnega plina, kot so:

  • Elektro-akustični instrumenti

  • Logerji

  • Korelatorji

  • Popravilo okvar

  Vsako popravilo okvare je potrebno skrbno načrtovati, določiti mesta zapiranja vode, da ostane brez vode čim manj porabnikov. Potrebno je obveščanje porabnikov o času in trajanju popravila okvare. Na popravilo okvare pošljemo strokovno usposobljen kader, ki uporablja vso potrebno gradbeno mehanizacijo. Pred ponovno vključitvijo v obratovanje izvedemo dezinfekcijo cevovoda in cevovod temeljito izperemo.

  • Statistika okvar po občinah od leta 2005 do 2014

  OBČINA LETO 2014 LETO
  število delež 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  KOČEVJE 63 37,06 76 89 112 76 98 81 151 113 88
  RIBNICA 61 35,88 80 68 80 39 68 58 92 56 47
  LOŠKI POTOK 33 19,41 30 12 23 17 30 21 27 24 18
  SODRAŽICA 10 5,88 14 12 6 5 1 5 20 16 8
  KOSTEL 3 1,76 6 4 12 4 0 5 9 12 10
  SKUPAJ 170 100 206 185 233 141 197 170 299 221 171

Nadzor nad obratovanjem vodovodne infrastrukture

 • Fizični nadzor

 • Na Hydrovodu izvajamo dnevni nadzor vodovodne infrastrukture s prisotnostjo pooblaščenega nadzornega delavca na objektih. Delavec nadzira delovanje sistema ter po potrebi odpravlja pomanjkljivosti oziroma obvešča o njih.

 • Nadzor preko centralnega nadzornega sistema

 • Nadzor preko centralnega nadzornega sistema (CNS) poteka s stalno komunikacijo med objektom in centrom vodenja na sedežu podjetja. V CNS je do sedaj vključenih 26 objektov oziroma 15 vodovodnih sistemov delno ali v celoti.

 • Komunikacija med objektom in centrom poteka preko radijske, GPRS, GSM povezave in preko GSM logerjev.

 • Na objektih spremljamo vse parametre, ki so pomembni za zanesljivo delovanje sistema, kot so: nivoji, pretoki, tlaki, vsebnost dezinfekcijskega sredstva v vodi, delovanje in napake črpalk, …

  Preko diagramov spremljamo tudi zgodovino parametrov v posameznem sistemu, iz katerih lahko razberemo, kako je sistem deloval v predhodnem obdobju, in vrednosti primerjamo s trenutnimi.