Osebna izkaznica

Firma: Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost
Skrajšana firma: Hydrovod d.o.o.
Sedež: Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje
Šifra dejavnosti: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Odgovorna oseba: Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad.
Id za DDV: SI50590049
Matična številka: 5073251
Transakcijski račun: SI56 0232 0001 9840 967 pri NLB d.d.
Osnovni kapital: 1.350.000,00 EUR