Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/hydrovod.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Obvestila Hydrovod d.o.o.

Obvestila

PORABNIKOM PITNE VODE - ZA POLNJENJE BAZENOV

 22 Jun 2022

Obveščamo vas, da je polnjenje bazenov iz javnih hidrantov brez našega izrecnega soglasja prepovedano. Hidrantno omrežje je namenjeno izključno zagotavljanju požarne varnosti in se za druge namene uporablja le izjemoma. Nepooblaščena raba hidrantov ima namreč lahko negativne vplive na delovanje vodovodnega sistema in kvaliteto vode tudi za ostale porabnike, saj lahko pride do:

  • motenj pri dobavi pitne vode drugim porabnikom in sprememb tlakov v vodovodnem omrežju,

  • pojava hidravličnega udara, ki lahko povzroči poškodbe na javnem omrežju ali internih vodovodnih sistemih porabnikov,

  • slabše kvalitete vode, ker se pri tem lahko dvignejo morebitne usedline v vodovodnem omrežju,

  • poškodb na hidrantih, kar povzroči zmanjšanje požarne varnosti.

Najenostavneje je, da porabniki polnite bazene iz svoje interne vodovodne napeljave. Pri tem dobite tudi dodatni pozitivni efekt izpiranja in čiščenja interne inštalacije. Kapaciteta navadne kuhinjske pipe je približno 2m3/h.

Porabnikom svetujemo, da pred in po polnjenju bazena popišete stanje vodomera in nam te podatke sporočite na tel. št. 01 8938 176 ali preko e-pošte hydrovod@hydrovod.si. Na ta način bo strošek vode za polnjenje bazena v celoti obračunan na naslednjem računu, akontacije za naslednja obdobja pa bodo ostale nespremenjene.

Prosimo tudi, da nam polnjenje večjih bazenov (20 in več m3) predhodno najavite najmanj 24 ur pred polnjenjem, da povečanih količin porabe vode ne obravnavamo kot morebitno okvaro na javni vodovodni infrastrukturi in se tako izognemo nepotrebnim intervencijam.

Vse obvestila