Novice

OMEJITEV PORABE PITNE VODE

Vse porabnike pitne vode vodovodnih sistemov Gornja Briga-Dolnja Briga, Polom-Seč, Borovec, Vrh-Krkovo in Gora obveščamo, da zaradi visokih temperatur in obdobja brez padavin že prihaja do pomanjkanje vode na lokalnih zajetjih. Izdatnost posameznih vodnih virov se je občutno zmanjšala oziroma že presahnila, glede na predvidene vremenske razmere pa v kratkem ni pričakovati izboljšanja.

Porabnike teh vodovodnih sistemov naprošamo, da s pitno vodo ravnate racionalno, ne zalivate vrtov in perete avtomobilov, ne uporabljate pitne vode v gradbene namene, za polnjene lastnih rezervoarjev in bazenov.

Prepovedan je vsakršen odvzem vode na hidrantih, razen v primeru požara.

Za vodo, ki jo potrebujete za opravljanje gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in podobno, pokličite na našo dežurno številko 051 319 800. Po predhodnem dogovoru vam bomo določili lokacijo, kjer si boste vodo lahko brezplačno natočili.

Omejitve porabe veljajo do normalizacije stanja na vodnih zajetjih.

Prosimo za razumevanje.

Objavljeno, 2.8. 2017, dopolnitev 3.8.2017


Vse objave