Novice

SPREMENJENO POSLOVANJE PODJETJA

Porabnike in poslovne partnerje obveščamo, da smo v podjetju Hydrovod d.o.o. z namenom, da v čim večji meri prispevamo k zajezitvi širjenja virusa SARS-CoV-2 sprejeli naslednje ukrepe:

  1. Do nadaljnjega je zaprta blagajna podjetja.

  2. Zaprli smo vhod v podjetje, tako da je kontakt z nami mogoč izključno preko telefona ali elektronske pošte. Morebitne izjeme morajo biti vnaprej dogovorjene in bodo obravnavane po posebnem protokolu.

  3. Dostava blaga bo še naprej mogoča in se bo izvedla brez osebnega stika. Dokumenti o dostavi naj se nam posredujejo po elektronski pošti na naslov hydrovod@hydrovod.si, po elektronski pošti jih bomo tudi vrnili podpisane. V kolikor bo prevoznik kljub navedenemu želel pri nas pustiti pisni dokument, ga bo odložil na mesto, ki smo ga uredili pred vhodom v objekt. Potrditev prejema blaga bo tudi v tem primeru izvedena po elektronski pošti.

  4. Na terenu izvajamo le nujna dela ter dela, pri katerih naši zaposleni ne prihajajo v neposreden kontakt s porabniki. Do preklica tako ne bomo izvajali ročnih popisov vodomerov, ki se nahajajo v objektih. Porabnike zato naprošamo, da nam sami sporočijo stanje vodomera, če imajo to možnost.

Kontaktni podatki:

  1. Okvare na vodovodnem omrežju ali hišnem priključku – dežurna služba GSM: 051 319 800

  2. Obračun vodarine, spremembe podatkov odjemnih mest, javljanje stanj vodomerov, reklamacije - tel.: 01 8938 176 ali e-pošta hydrovod@hydrovod.si

  3. Soglasja za priključitve na javni vodovod - tel.: 01 8938 182 ali e-pošta hydrovod@hydrovod.si

Zaželeno je, da čim več komunikacije poteka preko elektronske pošte. Potrudili se bomo, da odgovorimo čimprej.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Marec 2020

Vse objave