Novice

OMEJITEV PORABE PITNE VODE

Vse porabnike pitne vode vodovodnih sistemov Polom-Seč, Gornja Briga-Dolnja Briga, Borovec, Vrh-Krkovo, Gora in Trava-Srednja vas obveščamo, da na lokalnih zajetjih še vedno ni zadostnih količin vode za normalno potrošnjo. 

Porabnike teh vodovodnih sistemov naprošamo, da s pitno vodo ravnajo racionalno, ne zalivajo vrtov in perejo avtomobilov, ne uporabljajo pitne vode v gradbene namene, za polnjene lastnih rezervoarjev in bazenov.

Prepovedan je vsakršen odvzem vode na hidrantih, razen v primeru požara.

Za vodo, ki jo potrebujete za opravljanje gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in podobno, pokličite na našo dežurno številko 051 319 800. Po predhodnem dogovoru vam bomo določili lokacijo, kjer si boste vodo lahko brezplačno natočili.

Omejitve porabe vode veljajo do normalizacije stanja na vodnih zajetjih.

Prosimo za razumevanje.

Objavljeno 2.8. 2017, prva dopolnitev 3.8.2017 (Gora), ponovna dopolnitev 17.8.2017 (Trava-Srednja vas), sprememba 1.9.2017

Vse objave