Novice

NADALJEVANJE DEL NA PROJEKTU OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE

Medtem ko so bila dela v zimskem času upočasnjena in občasno prekinjena zaradi neugodnih vremenskih razmer, so se v marcu ponovno pričela in so v polnem teku.

Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine se izvaja v petih občinah in med drugim obsega izgradnjo 152.085 metrov cevovodov, 7 črpališč (5 novih in 2 nadgradnji), 16 vodohranov (7 novih, 9 obnovljenih), 16 razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih jaškov in 11 merilnih jaškov. V občini Kočevje se bo s projektom Oskrba s pitno vodo Suhe krajine znatno izboljšala oskrba s pitno vodo v naseljih Stari Log, Smuka, Polom in Seč, kakor tudi v naseljih Mala Gora in Vrbovec, ki trenutno nista oskrbovani iz javnega vodovodnega omrežja.

Image title


Image title


Več o projektu si lahko ogledate na: http://www.suhokranjski-vodovod.si/

Vse objave