Novice

DELA NA PROJEKTU SORIKO V POLNEM TEKU

Po jesenskem deževnem obdobju in nizkih zimskih temperaturah so se v marcu letošnjega leta ponovno pričela dela na projektu Oskrba s pitno vodo Sodražica – Ribnica – Kočevje. Dela potekajo na območju vseh treh občin, tako na vodovodnih sistemih kot pri izgradnji objektov za pripravo pitne vode.

Projekt SORIKO obsega izgradnjo 65.570 metrov novih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohranov in 3 naprav za pripravo pitne vode. S tem bo v občinah Kočevje, Ribnica in Sodražica zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo za več kot 85 % prebivalcev, med tem tudi za prebivalce nekaterih naselij, ki sedaj nimajo urejene oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Več informacij najdete na: http://soriko.si

Image title

Image title

delo - občina Ribnica

Vse objave