Hišni priključki

Hišni priključek za stanovanjski objekt (teh je več kot 90 %) je zadnji sklop vodovodne napeljave, ki povezuje odjemalce pitne vode z javnim vodovodnim sistemom, in sicer gre za odsek med sekundarnim vodom in vodomerom.

Ta segment je sestavljen iz treh delov, in sicer:

  • navrtalni oklep s cestnim zasunom, ki se ga montira na cev sekundarnega voda, koleno z breznavojnim bajonetnim priključkom, vgradilno garnituro, cestno kapo in betonskim podstavkom;

  • povezovalna alkaten cev (premera 1 cola) v zaščitni PVC rebrasti cevi premera 75 mm (dolžina je odvisna od lokacije vodomernega jaška – običajno do 15 m);

  • vodomerni jašek, v katerega je nameščen vodomer; lahko je v betonski ali PVC izvedbi. Vodomerni jašek je razen vodomera opremljen še z dvema krogličnima ventiloma (po eden pred in za vodomerom), čistilnim kosom in nepovratno loputo.


Shema hišnega priključka

Hydrovod d.o.o. s pitno vodo oskrbuje več kot 8600 odjemnih mest, ki so razporejena po občinah, kjer izvajamo javno službo oskrbo s pitno vodo, in sicer:

OBČINA število odjemnih mest SKUPAJ
gospodinjstva drugi porabniki
KOČEVJE 4.020 495 4.515
RIBNICA 2.151 290 2.441
LOŠKI POTOK 663 47 710
SODRAŽICA 499 50 549
KOSTEL 405 29 434
SKUPAJ 7.738 911 8.649